Skip to main content


Małgorzata Manowska, delegat #mafiaPiS w SN: "Postanowiłam uchylić Zarządzenie nr 55/2020 p.o. Pierwszego Prezesa SN z dnia 5 maja 2020 r. o wykonaniu postanowienia TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych"
Dla przypomnienia : Zarządzenie nr 55/2020 zostało wydane przez innego delegata #mafiaPiS Zaradkiewicza i uchylało zarządzenie prezes Gersdorf nakazujące bezwarunkowe zastosowanie się do środków tymczasowych zarządzonych przez TSUE.
Tłumacząc na polski: "dopóki zakaz działania Izby Dyscyplinarnej był tymczasowy, udawaliśmy, że go tymczasowo i częściowo stosujemy. Od kiedy zakaz działania ID stał się ostatecznym wyrokiem, my ostatecznie przestajemy udawać, że go przestrzegamy".
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/i-prezes-sn-uchyla-postanowienie-tsue-izba-dyscyplinarna-moze-pracowac/4zrg9le,79cfc278