Skip to main content

Z protokołu zatrzymania osoby:
Osoba zatrzymana .... dokonała znieważenia pomnika ... przez
rozwieszenie na nim płótna barwy niebieskiej z symbolami gwiazd. Zachodzi obawa zatarcia śladów

BeauBoboBonobo reshared this.