Skip to main content


Rocznica 4 czerwca 1989


Rocznica:
- dla nas dnia, który otworzył drogę do wolnośći
- dla nich dnia, który zamknął drogę do wolności
We Wrocławiu stoi pomnik masakry na placu Tian’anmen z 4 czerwca 1989:
https://www.openstreetmap.org/node/1920801814#map=19/51.10763/17.03904

This entry was edited (8 months ago)