Skip to main content


MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


Turtles all the way down, czyli decentralizacja musi wejść głęboko.


Ten tekst skupia się na aspekcie decentralizacji "social media" w Fediverse, jako czynniku ochrony tychże sieci (i używających ich społeczności) przed przejęciem kontroli nad ich komunikacją przez podmioty zewnętrzne. Jest on bezpośrednią odpowiedzią na komentarz https://szmer.info/post/11508/comment/12335

Wolny, wspaniały świat


Wszyscy jesteśmy szczęśliwi, że mamy alternatywę do ściśle kontrolowanego, scentralizowanego Panoptykonu korpomediów. Tą alternatywą jest Fediverse, które w porywach entuzjazmu nazywamy "wolnym światem".

Korzystając z faktu, że przez ostatnie 41 lat miałem okazję świętować otwieranie kilku takich wolnych światów (od pierwszej Solidarności, przez upadek Muru Berlińskiego, uruchomienie powszechnego dostępu do internetu w Polsce aż do pozornie zwycięskiej walki z ACTA w 2012, plus parę bardziej lokalnych okazji), dodam do tego entuzjazmu jedno słowo: POTENCJALNIE.

Przyjmując punkt widzenia, z którego odróżnianie świata wolnego od niewolnego ma sens, potrzebujemy najpierw odpowiedzi na pytanie, dlaczego jedne światy są bardziej, a drugie mniej wolne. Dlaczego w ogóle istnieje taka różnica? To ma byc krótki (jak na mnie) tekst, więc zaproponuję krótką odpowiedź: ponieważ w świecie działają grupy ludzi, w których interesie jest ograniczać swobodę innych oraz inne grupy, w których interesie jest zwiększać swobodę własną i innych. Czyli nie mamy tu do czynienia z magią, mistyką czy meteorologią, lecz z konkretnym starciem różnych grup interesów.

Oznacza to, że za każdym działaniem, mającym wpływ na poziom naszej wolności w sieci, stoją konkretne ktosie, cały czas starające się tę wolność ograniczyć lub poszerzyć. Stąd gdzie stoję, dobrymi ktosiami są te, które pracują na rzecz zmniejszenia ograniczeń wolności i -- co bardzo ważne -- na rzecz utrudnienia wprowadzenia takich ograniczeń w przyszłości. Cała reszta ktosiów jest dla mnie, ekhm... problematyczna. Ale jestem świadom, że nasi przeciwnicy są wytrwali, doskonale opłacani, świetnie wykształceni i mają za sobą potężną infrastrukturę. I od dekad już obserwuję ich powtarzalne -- jakże skuteczne --sposoby działania.

Ostateczną konkluzję można podsumować: dany świat jest tylko o tyle wolny, o ile my wszyscy (którym na tej wolności zależy) cały czas popychamy go w stronę wolności. Mamy pod górkę i pod wiatr i jeśli będziemy zatrzymywać się na zbyt długie świętowanie, zepchnie nas z powrotem tam, skąd się wyrwaliśmy.

Kiedy myślę "kontrola"...


No właśnie. Czym tak naprawdę jest kontrola?

Ponownie, aby uniknąć rozwlekłości, proponuję taką oto roboczą definicję.
Kontrolą jest rzeczywista zdolność podmiotu X do wymuszenia (bez zgody, często bez wiedzy, lub pod fałszywym pozorem) na podmiocie Y:
-- udzielenia informacji o działaniach podmiotu Y i powiązanych z nim podmiotów.
-- podjęcia, zaniechania, zaprzestania lub zmodyfikowania działań podmiotu Y zgodnie z wolą podmiotu X.
Krótka lista przykładów kontroli, w kontekście interesującym nas, czyli dotyczącym social media
-- monitorowanie komunikacji, jej treści, ale i metadanych (elegancki przykład ich wykorzystania tutaj: https://kieranhealy.org/blog/archives/2013/06/09/using-metadata-to-find-paul-revere/).
-- motywowanie i demotywowanie użytkowników do różnych działań, w tym do utrzymywania i zrywania komunikacji z innymi użytkownikami (jeden z aspektów https://en.wikipedia.org/wiki/Social_Credit_System zainicjowanego przez Chiny -- pamiętam jeszcze jak wzmianki o nim były traktowane jako ciężkie szurstwo/foliarstwo) i szerzej "algokracja" (https://en.wikipedia.org/wiki/Government_by_algorithm)
-- inżynieria społeczna skierowana na normalizację i internalizację norm, preferowanych przez podmiot X (dla podmiotu Y, oczywiście). Polega ona na kontrolowanym przesuwaniu Okna Overtona (https://pl.wikipedia.org/wiki/Okno_Overtona) w różnych obszarach dyskursu społecznego.

Decentralizacja utrudnia przejęcie kontroli[zmg width="320" height="293" alt="paul_baran_network_topologies.jpg"]https://osa.tepewu.pl/photo/1c849f86-b83f-4bfc-bbdc-e0167d9b2c35-2.jpg[/zmg]

Ilustracja autorstwa Paula Barana, jednego z twórców internetu, pokazuje nam, czym różnią się struktury sieci zdecentralizowanych od rozproszonych z jednej, a scentralizowanych z drugiej strony. Jeśli dana struktura jest zdecentralizowana, to jej węzły pośrednie są (a przynajmniej mogą być) połączone ze sobą jak w sieci rozproszonej -- bez uprzywilejowania któregokolwiek. Natomiast od węzła pośredniego w dół mamy "lokalną" sieć scentralizowaną, dla której ów węzeł jest ośrodkiem kontroli.
Im więcej jest niezależnych od siebie węzłów pośrednich, tym trudniej jest przejąć kontrolę nad całością sieci.

W kontekście sieci społecznościowych, a szczególnie Fediverse, węzłem pośrednim sieci będzie "instancja", czyli implementacja jednej z platform (oprogramowania) na jakimś sprzęcie, podłączonym do reszty internetu jakimiś łączami. Natomiast węzły końcowe są dokładnie takie same, jak w sieci scentralizowanej -- komputery użytkowników, komunikujące się (używając przeglądarki www lub wyspecjalizowanego oprogramowania klienckiego) z serwerami swojej (swoich) instancji.

Oznacza to, że im więcej instancji, tym trudniej jest roztoczyć jednoczesną kontrolę nad nimi wszystkimi. Jednoczesność jest tu ważna, bo utrudnia obronę przed poszerzaniem kontroli. Dlatego w zdecentralizowanym środowisku poszerzanie kontroli musi odbywać sie w sposób ukryty i wieloaspektowy, żeby jak najdłużej odwlec reakcję obronną sieci. Utrudnia to całą sprawę, zwiększa koszty i -- jeśli ktoś z obrońców monitoruje pod tym kątem środowisko -- zwiększa ryzyko klęski.

Ogry mają warstwyPopatrzmy więc na Fediverse z punktu widzenia decentralizacji.

Na powierzchni jest super. Zamiast trzech gigantów (FB, Twitter i Google) mamy już tysiące instancji i miliony użytkowników, rozproszonych (nie wiadomo wszakże jak równomiernie) w grupach średnio poniżej 500 użytkowników na instancję.

Ale jeśli zajrzymy głębiej, zobaczymy pierwsze oznaki centralizacji. Oto Mastodon, wiodąca sfederowana platforma mikroblogowa, jest wykorzystywana przez 62-67% instancji (zależnie od tego, kto liczy) i przez solidne 79% użytkowników (co przy okazji wskazuje, że średnia wielkość instancji Mastodona to 750-850 użytkowników).

[zmg width="320" height="176" alt="fediverse-masto.png"]https://osa.tepewu.pl/photo/259edd02-5baf-4461-b17b-18450476a4e2-2.png[/zmg]

Dodatkowym czynnikiem jest, że praktycznie we wszystkich tekstach popularyzujących Fediverse jako "wolny świat", Mastodon prezentowany jest jako uosobienie Fediverse. Bardzo przypomina to wczesne czasy internetu, kiedy był on utożsamiany z ikonką Internet Explorera na pulpicie Windows.

Co to oznacza z naszego punktu widzenia? Otóż ten, kto chciałby zdobyć kontrolę nad Fediverse, powinien skupić się na zdobyciu kontroli nad Mastodonem. Autorytarna polityka głównego developera Mastodona (i jedynego jak dotąd udziałowca Mastodon gGmbH), Eugena "Fork Off" Rochko stanowi w tym kontekście klasyczny single point of failure . Zaanagażowanie Rochko w projekty typu #Eunomia i przyjmowanie poważnych pieniędzy od agencji Unii Europejskiej powinno IMO budzić niepokój wszystkich, którzy chcą, żeby Fediverse było tak wolne od zewnętrznej kontroli, jak to jest tylko możliwe.

Zejdźmy teraz poziom niżej i przyjrzyjmy się, gdzie hostowane są instancje fediverse. Tu -- z braku czasu i środków -- mogę jedynie posłużyć się wiedzą potoczną. Jeśli ktoś ma twarde dane, będę wdzięczny za ich dodanie w komentarzach. Włączę je do kolejnej wersji tego tekstu.

Najpopularniejszą formą, zwłaszcza dla dużych instancji, jest wyspecjalizowany hosting Mastodona, lub wirtualny serwer u jednego z providerów (np. popularny OVH). Większość z tych hostingów jest prowadzona przez oficjalne firmy lub organizacje, podlegające prawu danego kraju (i ewentualnie Unii Europejskiej). https://fediverse.observer/stats podaje, że "top 5" krajów rejestracji serwerów fediverse to:
-- USA: 1690 serwerów
-- Francja: 1536
-- Niemcy: 1369
-- Japonia: 436
-- Finlandia: 250

Oznacza to, że łącznie 4 595 z 6 698 serwerów, a więc 68% fediverse, hostowane jest w krajach o rosnących tendencjach autorytarnych i rosnących wpływach ugrupowań faszystowskich. To również stanowi zagrożenie przejęciem kontroli, tym razem środkami prawnymi. W połączeniu z rosnącym wykorzystaniem retoryki ochrony przed pedofilią, terroryzmem i fake news (znów #EUnomia) otwiera to realistyczny wektor ataku na niezależność fediverse. Wprowadzane na poziomie międzynarodowym i państwowym przepisy, ale także "pozaprawne" praktyki agencji władzy, będą miały duży wpływ na firmy hostingowe i ich politykę wobec niezależnych (pozornie) instancji fediverse.

Kraje europejskie, mające renomę przywiązanych do wolności komunikacji, to zaledwie
-- Holandia: 168 (ostatnio już nie tak bardzo przywiązana: https://actforfree.noblogs.org/dutch-police-seized-servers-of-nostate-collective/)
-- Szwajcaria: 68
-- Islandia: 29

Schodząc jeszcze niżej, do poziomu sieci dostępowej, bez zdziwienia stwierdzimy, że tu centralizacja jest jeszcze większa. Operatorów sieci szkieletowej, dużych sieci dostępowych i internetu mobilnego można policzyć na palcach. I żaden z nich nie jest niezależny od państwa, choćby z powodu ścisłego koncesjonowania tego rodzaju usług. Tutaj kontrola jest sprawowana już rutynowo, a dane przekazywane np. policji często z pominięciem procedur prawa.

Podsumowując te obserwacje, entuzjastyczne określenie fediverse jako "wolnego świata" zastapiłbym raczej okresleniem "większy spacerniak".

Społeczność naszą siłą.To co, tylko się upić i płakać na Fejsie?

Ależ w żadnym wypadku! Mamy całkiem spore możliwości poszerzania i wzmacniania naszej swobody, jeśli przyjmiemy perspektywę społecznościową.

Sieci społecznościowe nazywają się tak właśnie, bo zaspokajają potrzeby społeczności. Każdx z nas udziela się w społecznościach, zwykle w więcej niż jednej. Jedną z nich może być społeczność terytorialna, wyznaczona przez miejsce zamieszkania. Inną społeczność zawodowa, różne społeczności intencjonalne, fanowskie czy jakie tam ktoś sobie jeszcze znajdzie lub stworzy.

Struktura tych społeczności dobrze pasuje do struktury fediverse jako sieci zdecentralizowanej. W najprostszym przypadku jestem uczestnikiem mojej społeczności osiedlowej, która federuje się z innymi osiedlami w Poznaniu, ale tez z innymi społecznościami (niekoniecznie terytorialnymi), w których uczestniczą osoby z mojego sąsiedztwa.

Trzymając się społeczności terytorialnej jako głównego modelu, mogę sobie wyobrazić, że hosting i sieć dostępowa mogą być zorganizowane w postaci kooperatywy platformowej (https://platform.coop/), pod wspólną kontrolą osób użytkujących ową infrastrukturę. Jako "sieć prywatna" będzie ona wolna od wielu form kontroli, a koszty jej użytkowania będą znacząco niższe, bo nie będzie musiała wypracowywać zysków dla swoich właścicieli.

Połączenia federacyjne z innymi instancjami, ustanowione kanałami VPN, będą także wolne od bieżącego nadzoru (oczywiście z zastrzeżeniem, że nic nie jest tak na 100% bezpieczne). A nawet jeśli doszłoby do blokady połączeń ze światem, cała pamięć społeczności lokalnej, zawarta w archiwach komunikacji, pozostanie dostępna lokalnie, wraz z usługami świadczonymi przez instancję. Ma to znaczenie nie tylko dla utrzymania niezależności, ale też dla ciągłości operacji w razie załamania infrastruktury sieciowej poza terenem sieci lokalnej.

W końcu, przechodząc do najwyższej warstwy -- wyboru platformy programowej -- społeczność może zdecydować o świadomym wyborze takiej aplikacji, która nie tylko będzie funkcjonalnie odpowiadać lokalnym potrzebom, ale będzie rozwijana w sposób demokratyczny i inkluzywny dla użytkowników. Można sobie wyobrazić, że dla najpopularniejszych platform powstaną "kooperatywy platfomowe kooperatyw", założone przez społeczności używające danej platformy, aby mieć kontrolę nad jej rozwojem i implementacjami.

Tak uspołecznione Fediverse ma szansę stać się naprawdę odporne na próby przejęcia nad nim kontroli. Nie najmniej ważne jest też, że stanowiłoby ono przyjazne środowisko dla rozwoju koegzystencji, komunikacji i kooperacji społecznej, co jest krytyczne dla naszej zdolności przetrwania i rozwoju w warunkach zapaści infrastruktury technicznej i społecznej, jakiej obecnie doświadczamy w wyniku Wszechkryzysu.

A tak w praktyce, to co robić?- Organizować się w grupy nieformalne lub dołączać do istniejących społeczności i propagować tezy, które w skrócie wyłożyłem powyżej.
- Organizować dyskusje, warsztaty i testowe implementacje różnych platform, aby zorientować się, które z nich najlepiej zaspokajają potrzeby Waszych społeczności.
- Uczyć siebie i innych koegzystencji, komunikacji i kooperacji "międzybańkowej" dla wspólnego dobra i pomocy wzajemnej.

Zapraszam też do lektury moich prezentacji:
https://czytanki.tepewu.pl/calibre/book/1
https://czytanki.tepewu.pl/calibre/book/2
poświęconych tematowi Fediverse dla sektora społecznego w Polsce. Wiele wątków, wspomnianych tu skrótowo, jest tam szerzej opisane.

#fediverse #fediwersum #decentralizacja #wolność

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


New study and map on Current Practices of Biometric Mass Surveillance in the EU commissioned by @GreensEFA@twitter.com. Alarming expansion of testing and deployment across the EU.

Read the report➡️ http://extranet.greens-efa.eu/public/media/file/1/7297

The map 🗺: https://www.greens-efa.eu/biometricsurveillance/

THREAD🧵🔽
Obrazek/zdjęcie
@GreensEFA@twitter.com “In spite of public discourse against their use, these technologies are being developed below the radar. It is of utmost importance to edict a clear ban, & prohibit the deployment of [biometric mass surveillance] technologies in public spaces.” concludes @saskiabricmont@twitter.com
@GreensEFA@twitter.com @saskiabricmont@twitter.com Today at 16.00, we will present the study and interactive map in our public live webinar and discuss two biometric surveillance experiments in Belgium’s Zaventem Airport and Berlin’s Südkreuz train station. Register here! https://www.patrick-breyer.de/event/current-practices-of-biometric-mass-surveillance-in-the-eu-study-presentation/
Obrazek/zdjęcie

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


PeerTube jest otwartą platformą, z której od ponad roku korzystamy do publikacji naszych filmów. W tym odcinku i artykule opisujemy jego najważniejsze naszym zdaniem zalety. 🐙📺

https://www.internet-czas-dzialac.pl/odcinek-27-zalety-peertube-nad-youtube/
Obrazek/zdjęcie

Kuba Orlik reshared this.

Odsłuchane, fajnie wyszło i super, że propagujecie PeerTube. Pozdrawiam imiennika 😉
a dziękujemy i również pozdrawiamy :)

MiKlo:~/eu/pl/privacy$:idle: reshared this.


“Turystyka” migracyjna. Przez Białoruś do Europy. #WizaDonikąd


#dokument #video grupy reporterów #Outriders.
https://invidious.citizen4.eu/watch?v=ysGi3lxNgYs
(włączyć polskie napisy)
Olaf Jansen, dyrektor ośrodka dla migrantów w Eisenhüttenstadt:
Na początku [szlak] musiał być trudny.
Ludzie, którzy tu przybywali, byli raczej w kiepskim stanie.
Niektórzy nie mieli nawet butów.
Wyczerpani, w kiepskim stanie fizycznym.
Teraz to się zmieniło.
Teraz to raczej wyjątki, większość ludzi jest we względnie dobrym stanie.
Niektórzy mają ze sobą nawet bagaże.
Więc to [szlak] musiało się sprofesjonalizować.
Przynajmniej tak odbieramy sytuację.
Policja Federalna przechwytuje ich na granicy i dzwonią do nas.
Mają taki... Jak to nazwać...
Udostępniliśmy tu namioty i trochę przestrzeni, w której rejestrują ludzi.
Dzwonią do nas, mówią: "Przechwyciliśmy tyle i tyle osób, w tym i tym miejscu."
Potem przyjeżdżają tutaj.
Następnie ludzie są najpierw testowani na COVID-19.
Są przeszukiwani, czy nie mają broni lub czegoś w tym stylu.
A potem są rejestrowani przez Policję Federalną.
Robione są zdjęcia, pobierane odciski palców...
Policja sprawdza, czy nie ma już czegoś w aktach tych osób.
Sprawdzamy też tożsamość.
Procedury dublińskie nie są zbyt efektywne.
Opracowano je w czasach, gdy bardzo niewiele osób ubiegało się o azyl.
Moim zdaniem, nie mają zbyt wiele sensu.
Mamy w Europie otwarte granice, mamy tu wolną gospodarkę.
Chcemy mieć jak najbardziej efektywny rozkład ludności, a to oznacza, że ludzie powinni móc się swobodnie poruszać.
Znaleźć dla siebie pracę, swoją niszę i miejsce w życiu, gdzie tylko chcą w obrębie Europy.
Tam, gdzie będą mogli utrzymać swoje rodziny.
Wydaje mi się, że to trochę przestarzałe, żeby próbować zatrzymać ich w jednym kraju.
Poza tym, to nie działa. Koniec końców, to dotyczy wszystkich.
Europejczycy powinni trzymać się razem i wywierać presję na tych, którzy umożliwiają ten proceder.
Bo, tak naprawdę, ludzie są tutaj wykorzystywani.
Może jednym ze sposobów, żeby temu zaradzić, byłoby ułatwić legalną migrację.
This entry was edited (1 week ago)

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


Dear fellow European software engineers,

Don’t. Just don’t. How much can they pay you to better enslave humanity by helping them improve their panopticon? No amount is worth having to live with this complicity.

https://inkl.com/a/wEPGXqIqZXq

#facebook #surveillanceCapitalism
You have no idea how much i want to 🤗 you right now. I'm surrounded by people that applauded these news but i totally reacted like you.
🤗 back :)

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


Czy ktoś mi wyjaśni dlaczego rzekomo demokratyczna większość w Senacie pozwoliła na przyjęcie ustawy o cudzoziemcach, której sprzeciwiał się RPO i obrońcy praw człowieka? Dlaczego pozwalacie na legalizację push-backów i łamanie praw człowieka?
@PolskiSenat@twitter.com

BeauBoboBonobo reshared this.

Senat głosował za zmianami, które "stanowią poważne naruszenie obowiązujących nas przepisów prawa międzynarodowego i unijnego, a ponadto znacząco naruszają prawa cudzoziemców jako stron w postępowaniu administracyjnym i drastycznie ograniczają dostęp do procedury uchodźczej."
I jak ktoś może proszę o retweet. Bo nie ma ważniejszej sprawy, niż sytuacja, w której ludzie szukający schronienia nie dostaną nawet szansy na ubieganie się o jakąkolwiek pomoc. To też są europejskie wartości, przynajmniej takie, do jakich jako Europejczycy chcemy pretendować.MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


W styczniu 2014 r. duńska gmina Aarhus przyjęła swój plan działania na rzecz otwartego oprogramowania. Plan jest częścią strategii IT gminy i ma na celu zwiększenie wykorzystania oprogramowania open source i otwartych standardów.

https://joinup.ec.europa.eu/collection/open-source-observatory-osor/document/danish-municipality-aarhus-aims-free-itself-it-vendor-lock-aarhus-open-source-action-plan?utm_source=pocket_mylist

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


Dziś rocznica wybuchu Powstania Warszawskiego, Wanda Traczyk-Stawska, która uczestniczyła w Powstaniu, mówi przeciwko czemu walczyli. Przyznaje też, że gdy widzi nacjonalistów, narodowców, faszystów "upamiętniających" ich zryw, to nie jest w stanie powstrzymać łez.

https://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/7,54420,27388211,wanda-traczyk-stawska-w-rocznice-powstania-warszawskiego-nie.html

#1sierpnia #PowstanieWarszawskie #powstanie
Obrazek/zdjęcie

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


Aug 6
FEMADE FEST
Fri 4:00 PM - Sun 1:00 PM
harc
!!! ENGLISH BELOW !!!

Z nieskrywaną przyjemnością zapraszamy wszystkie osoby w każdym wieku na festiwal, jaki chciałyśmy zorganizować od dawna, czyli FEMADE FEST, na którym podzielimy się z Wami tym, co jest dla nas ważne.

Bo nie tylko chodzi o muzykę, która kiedyś nas wszystkie połączyła, stała się pretekstem do wspólnego działania i w konsekwencji powstania Inicjatywy FeMade, ale również o wzajemne wsparcie, rozwój samych siebie, zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności.

W piątkowe popołudnie 6 sierpnia będzie można dołączyć do warsztatu DJ-skiego prowadzonego przez naszą ekipę, natomiast w sobotę będziemy uczyć, jak obsługiwać program Ableton do tworzenia muzyki. Szczegóły będą podawane w postach na wydarzeniu, więc śledźcie regularnie nasze wpisy.

Cały sobotni dzień wypełnimy różnorodnymi aktywnościami, m.in. warsztatami jogi, masażu, warsztatami sitodruku oraz tworzenia zinów, bezpieczeństwa na demonstracjach, ale również w codziennych sytuacjach i przestrzeniach, jakich bywamy, zajęciami edukacyjnymi dotyczącymi bezpiecznej aborcji, prelekcjami, pogadankami i spotkaniami otwartymi dla wszystkich osób.

Na czas wydarzenia będą przygotowane atrakcje dla dzieciaków, strefa CHILL, strefa ARTYSTYCZNO-PLASTYCZNA, stoiska z rękodziełem oraz z wegańskimi smakołykami (pojawi się m.in. VEGE PIZZA https://www.facebook.com/pizzavege).

Wieczorami będzie okazja wyszaleć się na koncertach.

PIĄTEK:

* SIORY / emotional music & dance performance // Poznań
https://dymrecordings.bandcamp.com/album/serce

SANTA MARTA & KAROL SUKA / acid experimental punk // Warszawa
https://karolsuka.bandcamp.com/.../druga-p-yta-second-album

* SISTERS OF FORTUNE / ironcore // Berlin
https://soundcloud.com/sisters-of-fortune

SOBOTA:

* LIFE SCARS / punk // Biała Podlaska / Warszawa
https://lifescars.bandcamp.com/

* PÄNIKA / Wrocław / noise punk // Wrocław
https://pnika.bandcamp.com/album/demo-2020

* SOCIAL CRISIS / crust, d-beat // Biała Podlaska / Warszawa
http://socialcrisispunx.bandcamp.com/

A po koncertach potańcówka pod głośnikami do rana, które dowiezie specjalnie na tę okazję AUTONOMA SS z Wrocławia. (https://www.facebook.com/profile.php?id=100032133172149)

Na chwilę obecną zadeklarowały już granie z femadowej ekipy wraz z zaproszonymi osobami konkretne załogantki:

* AJNA & STEFAN / tekno+ Tibet Bowl Live act! / Inicjatywa FeMade // Łódź
https://www.facebook.com/watch/live/?v=4283294541707838&ref=watch_permalink

* ALISHIA / dnb, techstep / Hidden Noisses // Łódź
https://www.mixcloud.com/Alishya/

* D' MONIK / tekno / Inicjatywa FeMade / Autonoma SS // Wrocław
https://www.mixcloud.com/slogan-ecostreetwear/

* DARIA / acid techno / J23 // Poznań

* DEL_F64.0 / speedcore / Antigenitalistic Rrrriot // Berlin
https://soundcloud.com/delf64_0
* DISCOREDIA / doomcore // Bristol

* FKA / breakcore, jungle / / Inicjatywa FeMade // Poznań

* GGADRENALINA / breakcore, jungle / Inicjatywa FeMade // Toruń
https://soundcloud.com/ggalinka

* GOCMAN / hardcore, speedcore // Londyn

* JOLI / acid techno/ acidcore/ Rezystancja // Wrocław

* MAJSON / tribecore, acid, mental / Inicjatywa FeMade / Elbass/Discordia // Warszawa

* NATI / acidcore, mentalcore / Punx Collective // Słupsk
https://soundcloud.com/natipunxcollective

* NINA HERMANMULLER / frenchcore, breakcore, happy HC / Inicjatywa FeMade // Poznań
https://soundcloud.com/nina9669

* NNEA AKA BLU3 / tekno, jungle / UnderKonstruction // London
https://soundcloud.com/nnea-underkonstruction-1/nnea-b2b-nks

* PINK PANTHER / tekno, tribe / Inicjatywa FeMade // Toruń
https://soundcloud.com/pink_panther23

* TR!SH / mental, tekno / Inicjatywa FeMade // Bristol
https://www.mixcloud.com/chilitrish/

* TROTYL / mentalcore // Wrocław
https://soundcloud.com/trotyl

Na miejscu będzie dostępne miejsce parkingowe, pole namiotowe oraz zaplecze sanitarne.

Jeśli macie możliwość, to zostawcie swoje ukochane czworonogi pod opieką poza festiwalem, a jeśli będą już z Wami, to opiekujcie się nimi odpowiedzialnie dla dobra ich samych jak i wszystkich uczestniczących w festiwalu. Dzięki za zrozumienie
🙂

NO PLACE FOR:

* SEXISM
* HOMOPHOBIA
* RACISM
* HATE
* FASCISM

------------------------------------------------------------------

After couple of years planning, finally and with undisguised joy We’d like to invite you all, no matter the age, to an event where we are going to show and share with you what truly matters to us: FeMADE FeST

Now it is not only about the music which has connected us in co-operation, having the result in the origin of Inicjatywa FeMade, but also a mutual support, self-development, and learning new skills as well as sharing the knowledge.

Therefore the festival is not about the music only. We've prepared many attractions, among which you will be able to join the DJ workshop from vinyl spinning to basics of music production using Ableton Live. All workshops are run by our team.

Stay tuned for more details...

The Saturday is going to be full of various activities including yoga, massage, and workshops - screen printing, zine creation, safety at demonstrations (also in everyday situations) educational classes on safe abortion, lectures, talks and open meetings to all people.

For the youngest ones we will arrange a Kids' Zone with special attractions. For the tired ones there will be a Chill Zone for relaxation. An Art Zone will include craft stands and art workshops, whereas the hungry ones will be able to choose from a variety of delicious Vegan treats including delicious pizza from the exceptional VEGE PIZZA team from Poznan.(https://www.facebook.com/pizzavege)

In the evenings you can get crazy at the punk gigs or in front of the sound system provided by the legendary Autonoma SS from Wroclaw where a wide selection of electronic tunes will sound until early morning hours. (https://www.facebook.com/profile.php?id=100032133172149)

FRIDAY:

* SIORY / emotional music & dance performance // Poznań
https://dymrecordings.bandcamp.com/album/serce

SANTA MARTA & KAROL SUKA / acid experimental punk // Warszawa
https://karolsuka.bandcamp.com/.../druga-p-yta-second-album

* SISTERS OF FORTUNE / ironcore // Berlin
https://soundcloud.com/sisters-of-fortune

SATURDAY:

* LIFE SCARS / punk // Biała Podlaska / Warsaw
https://lifescars.bandcamp.com/

*PÄNIKA / Wrocław / noise punk // Wroclaw
https://pnika.bandcamp.com/album/demo-2020

* SOCIAL CRISIS / crust, d-beat // Biala Podlaska / Warsaw
http://socialcrisispunx.bandcamp.com/

AFTERPARTY :

* AJNA & STEFAN / tekno+ Tibet Bowl Live act! / Inicjatywa FeMade // Łódź
https://www.facebook.com/watch/live/?v=4283294541707838&ref=watch_permalink

* AKSAMIT / techno // Wrocław
https://soundcloud.com/alicja-aksamit

* ALISHIA / dnb, techstep / Hidden Noisses // Łódź
https://www.mixcloud.com/Alishya/

* D' MONIK / tekno / Inicjatywa FeMade / Autonoma SS // Wrocław
https://www.mixcloud.com/slogan-ecostreetwear/

* DARIA / acid techno / J23 // Poznań

* DEL_F64.0 / speedcore / Antigenitalistic Rrrriot // Berlin
https://soundcloud.com/delf64_0
* DISCOREDIA / doomcore // Bristol

* FKA / breakcore, jungle / / Inicjatywa FeMade // Poznań

* GGADRENALINA / breakcore, jungle / Inicjatywa FeMade // Toruń
https://soundcloud.com/ggalinka

* GOCMAN / hardcore, speedcore // Londyn

* IDA / electro, hardtek, tribe / SDS / Witches are Black // Berlin
https://soundcloud.com/iiida

* JOLI / acid techno/ acidcore/ Rezystancja // Wrocław

* MAJSON / tribecore, acid, mental / Inicjatywa FeMade / Elbass/Discordia // Warszawa

* N Å T / techno / Breslau Techno // Wrocław
https://soundcloud.com/natnatpl

* NATI / acidcore, mentalcore / Punx Collective // Słupsk
https://soundcloud.com/natipunxcollective

* NINA HERMANMULLER / frenchcore, breakcore, happy HC / Inicjatywa FeMade // Poznań
https://soundcloud.com/nina9669

* NNEA AKA BLU3 / tekno, jungle / UnderKonstruction // London
https://soundcloud.com/nnea-underkonstruction-1/nnea-b2b-nks

* PINK PANTHER / tekno, tribe / Inicjatywa FeMade // Toruń
https://soundcloud.com/pink_panther23

* TR!SH / mental, tekno / Inicjatywa FeMade // Bristol
https://www.mixcloud.com/chilitrish/

* TROTYL / mentalcore // Wrocław
https://soundcloud.com/trotyl

The line up is filled with superb bands and awesome djn’s from FeMade crew and specially invited guests and is constantly expanding. All done by women, including women or people identify as women or queer. Stay tuned for the latest info.

There will be a parking space, a campsite and sanitary facilities on site.

Please leave your beloved pets at home, but if they are with you, take care and responsibility for the benefit of themselves and of all festival participants. Thanks for understanding
🙂

NO PLACE FOR:

* SEXISM
* HOMOPHOBIA
* RACISM
* HATE
* FASCISM

MiKlo:~/citizen4.eu$ might attend.Chcesz sprawdzić poziom zaszczepienia - sprawdź wyniki ostatnich wyborów!


Przed chwilą w tvn relacja z gminy Sierakowice na Pomorzu gdzie jest najmiejszy procent wyszczepienia w województwie. Szybka kontrola wyników wyborów i... bez niespodzianek:


#covid19 #szczepienia


Ile straci twoja gmina na programie "Polski Ład"?


Sprawdź kalkulator przygotowany przez Związek Miast Polskich i Unię Metropolii Polskich: https://natwojkoszt.pl/#PolskiŁad #NowyWał
This entry was edited (3 months ago)

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


My List of Alternatives to Big Tech Social Media Networks

It is not intended to be a list of everything that exists (there are hundreds and hundreds) but the on'e I'm using fairly actively still.

See https://gadgeteer.co.za/altsocialmedia

#technology #socialnetworks #alternativeto #BigTech #decentralised
Obrazek/zdjęcie

BeauBoboBonobo reshared this.


Ekspertyza prawna w sprawie koncesji dla TVN24


Najważniejsze wnioski z ekspertyzy sporządzonej przez zespół prawników z SGH prof. dr hab. Tomasza Siemiątkowskiego, dr Łukasza Boberka oraz dr Jarosława Wierzbickiego :
- w sytuacji zaniechania i bezczynności KRRiT, wobec przysługującego TVN prawa podmiotowego, dotychczasowa koncesja nie wygasa
- członkom KRRiT grozi odpowiedzialność karna za (umyślne) przestępstwo niedopełnienia obowiązków (art. 231 §1 kk)
https://www.rp.pl/Bezpieczenstwo/307279910-Dlaczego-KRRiT-musi-udzielic-koncesji-TVN-24.html
#wolnemedia
This entry was edited (3 months ago)

crusom reshared this.


Archiwizacja (poufnych 😉) stron internetowych


Jak zarchiwizować pojedynczą stronę (url), którą podejrzewamy, że może szybko zniknąć ? Najlatwiej przez internowe archiwum https://web.archive.org .
A jak zrobić to samo ale z całym serwisem (czyli treść, media, skrypty) ?
Np narzędziem wget - dostępnym standardowo w (prawie) każdej dystrybucji linuxa:
$ wget \
--recursive \
--wait=1
--no-clobber \
--page-requisites \
--html-extension \
--convert-links \
--restrict-file-names=windows \
--domains poufnarozmowa.com \
--no-parent \
https://poufnarozmowa.com

#poufnarozmowa #mafiapis


This entry was edited (3 months ago)
a nie prościej „- - mirror” ?
@Piotr Sikora samo --mirror jest odpowiednikiem --timestamping --recursive --level=inf --no-remove-listing .
Czyli trochę inny zestaw niż powyżej.MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


The finite brain - https://glanglish.blogspot.com/2021/07/the-finite-brain.html can we run out of memory? if not, why not? another weekly essay from my #glanglish
I did: where do you say that? maybe i read it and forgot it instantly....
lol. Maybe it came across that I try to not learn things, because I acknowledged it’s inevitable that I do? That certainly wasn’t my intention.

Warszawska Formacja Ⓐ reshared this.


RPO Marcin Wiącek powiedział:


Nie można dyskryminować ludzi ze względu na cechy ma które NIE MAJĄ wpływu. Do takich cech należy m.im. [...] WYZNANIE [...].
Czyli... pośrednio przyznał, że dzieci są poddawane indoktrynacji religijnej, na którą nie mają wpływu... (TVN, Fakty po Faktach)
No i jest to normalne, bo dziecko nie ma wpływu na wyznanie, przynależność narodową, społeczną i wiele innych rzeczy. Ale to rodzice odpowiadają za dziecko i wychowują je w myśl własnych zasad. Ale ja jesteś w stanie zauważyć różni się to od wpływu środowiska na poglądy dziecka tj np moda, popularne wierzenia w bzdety, czy postrzeganie czegoś nie patrząc na fakty.

Bo idąc twoim tokiem rozumowania wszystko może być indoktrynacją.
@Mariusz SP6INA No właśnie nie wszystko może być indoktrynacją. Edukacja , która dostarcza wiedzy opartej wyłacznie na podstawach naukowych, pozwala na swobodne zadawanie pytań i trzyma się z daleka od objaśniania świata przy pomocy bajek, nigdy nie będzie indoktrynacją.
Religia powinna być przez państwo traktowana tak samo jak niektóre dozwolone aczkolwiek szkodliwe używki (papierosy, alkohol) - do których dzieci nie mają wg prawa dostępu bo (m.in.) ich działanie uzależniające jest dla niedojrzałego organizmu o wiele silniejsze. W tym zakresie prawo stoi ponad "własnymi zasadami" rodziców - właśnie w interesie dzieci, żeby rodzice nie podejmowali za nich decyzji, które mogą być trudne do odwrócenia w ich późniejszym życiu.
This entry was edited (3 months ago)
> popularne wierzenia w bzdety, czy postrzeganie czegoś nie patrząc na fakty

-> czyli religie głównego nurtu 101.
Nie mówiąc o tym, że nie rozumiem, czemu ktokolwiek miałby twierdzić, że nie mamy wpływu na na wyznanie. Dzieci nie mają wpływu na to, gdzie się wychowują, ale dorośli mają jak najbardziej wpływ na własne wyznanie i powinno się ich rozliczać z wiary w bzdury jak z dowolnej innej dziedziny :D

Z protokołu zatrzymania osoby:
Osoba zatrzymana .... dokonała znieważenia pomnika ... przez
rozwieszenie na nim płótna barwy niebieskiej z symbolami gwiazd. Zachodzi obawa zatarcia śladów

BeauBoboBonobo reshared this.


This sounds great. What is the likelyhood that this will pass?
@Elias Mårtenson @Patrick Breyer The likelihood, of course, depends on MEPs awareness of all these details and the implications of targeted advertising. What do they know about it?
yeah, my impression so far has not been positive. My assumption is that that the MEP's don't understand these issues. Well, some do but I don't think it's enough to make a difference.
I comment on this in the article itself
I see. Sorry about that. I replied from the phone and never did read the article.

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


If this creeps you out, we need 1 million signatures to force the European Commission to listen to a call to ban biometric surveillance - will yours be the next one? 🤔

Join us https://pvcy.org/banbiometrics

#ReclaimYourFace

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


"Apple restricts the access researchers have to iOS in a way that limits the ability of consumers to discover when they’ve been hacked." https://t.co/ZGJJNNyPXf
oh this is preposterous!

Zbych reshared this.


Generator mistycznych symbolicznych grafik


Nie wątpię, że dla niektórych strażników niektórych symboli ten kawałek kreatywnego software'u może być czymś w rodzaju "generatora prowokacji" :-)
By @Nina Paley : https://www.mysticsymbolic.art/?p=creature
#mastoart
This entry was edited (3 months ago)


Małgorzata Manowska, delegat #mafiaPiS w SN: "Postanowiłam uchylić Zarządzenie nr 55/2020 p.o. Pierwszego Prezesa SN z dnia 5 maja 2020 r. o wykonaniu postanowienia TSUE z dnia 8 kwietnia 2020 r. o zastosowaniu środków tymczasowych"
Dla przypomnienia : Zarządzenie nr 55/2020 zostało wydane przez innego delegata #mafiaPiS Zaradkiewicza i uchylało zarządzenie prezes Gersdorf nakazujące bezwarunkowe zastosowanie się do środków tymczasowych zarządzonych przez TSUE.
Tłumacząc na polski: "dopóki zakaz działania Izby Dyscyplinarnej był tymczasowy, udawaliśmy, że go tymczasowo i częściowo stosujemy. Od kiedy zakaz działania ID stał się ostatecznym wyrokiem, my ostatecznie przestajemy udawać, że go przestrzegamy".
https://www.onet.pl/informacje/onetwiadomosci/i-prezes-sn-uchyla-postanowienie-tsue-izba-dyscyplinarna-moze-pracowac/4zrg9le,79cfc278

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


People outside LGBTQ+ venues, religious buildings, doctor’s surgeries and lawyers’ offices in the German city of Cologne may have had their faces illegally captured. The Dutch cities of Roermond, Eindhoven, Utrecht and Enschede have been turned into experimental “Living Labs”, capturing vast amounts of data about residents and apparently using it to profile them. These are just some examples from a new #ReclaimYourFace report evidencing biometric mass surveillance.

https://reclaimyourface.eu/report-biometric-mass-surveillance-germany-netherlands-poland/
Obrazek/zdjęcie

Rysiekúr Memesson reshared this.


MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


An MIT study from 1972 predicted that global society would collapse around the year 2040.

Unfortunately, we are right on schedule.

Link - https://www.vice.com/en/article/z3xw3x/new-research-vindicates-1972-mit-prediction-that-society-will-collapse-soon

#Science

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


Artystka strollowała śniadaniówkę TVPiS wyjmując tęczową flagę
https://streamable.com/exbrpg
hah no musze przyznać, że otworzyłeś tyle kwestii naraz, że czuję się jakbym oberwał galopem Gisha.

Myślę, że trafiliśmy na rozmowę, której nie da się konsktruktywnie przeprowadzić na social media. Jakbyś chciał się zdzwonić na Jitsi i te splątane ze sobą tematy omówić, to zapraszam :) Gwarantuje zachowanie uprzejmości i szacunku dla prawd wewnetrznych

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


The Risks of Discrimination of Biometric Mass Surveillance


Throughout the European Union, governments are experimenting with highly intrusive systems of facial recognition and other biometric mass surveillance in public spaces. At the same time, there has been a global uproar against the usage of these technologies due to their alarming consequences for fundamental rights, fuelling mass surveillance and racial discrimination. In the united states, lawmakers have already started to impose strong legislations that ban the use of these technologies. The Greens/EFA Group in the European Parliament therefore calls on the European Commission to equally acknowledge the adverse effect of biometric surveillance methods on our fundamental rights, and to impose a ban of biometric mass surveillance technologies in the European Union. Together with international experts, we want to discuss with you about the harmful effects of biometric mass surveillance and the ways through which these technologies amplify racial discrimination and exclusion in our societies. Programme 16:00 – 16:05: Introduction by MEP Patrick Breyer (Pirate Party, Greens/EFA) 16:05 – 16:50: Panel Discussion with Experts on Surveillance, Human Rights, Race and Tech 16:50 – 17:00: Q&A with audience 17:00 – 17:05: Concluding Remarks by MEP Kim van Sparrentak (GroenLinks , Greens/EFA)   Mutale Nkonde is an AI Policy advisor of the UN, member of the Tik Tok Advisory Board and CEO of AI for the People, a nonprofit communications firm that seeks to change tech neutrality narratives. Prior to this, Nkonde worked in AI Governance. Nkonde holds fellowships at the Digital Civil Society Lab at Stanford University and the Institute of Advanced Study at Notre Dame and is an affiliate at the Berkman Klein Center for Internet & Society at Harvard University. Gracie Mae Bradley is a human rights expert and campaigner. She is Interim Director at Liberty, and her interests include state surveillance, migration, policing and equality. Ella Jakubowska is a Policy and Campaigns Officer at European Digital Rights (EDRi), the largest European network defending fundamental rights and freedoms online. She leads the network's advocacy on biometric technologies (such as facial recognition) and is one of the coordinators of the recently-launched pan-European "Reclaim Your Face" campaign to ban biometric mass surveillance. Ella is also involved in work on artificial intelligence, human rights due diligence, and non-discrimination.
This entry was edited (7 months ago)

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


An opportunity for Golang devs to work on a great FOSS project with funding: Bringing Gitea to the Fediverse with ActivityPub support and the ForgeFed protocol

https://github.com/go-gitea/gitea/issues/14186#issuecomment-875779897

#golang #gitea #fediverse #activitypub #forgefed #gofed #fedeproxy #foss


Grupa islandzkich parlamentarzys/tów/tek z pięciu partii złożyła w ambasadzie USA w Islandii oświadczenie, w którym wzywa rząd tego kraju do wycofania oskarżenia wobec założyciela #Wikileaks Juliana #Assange'a
https://kjarninn.overcastcdn.com/images/mynd_090721.width-720.jpg
https://kjarninn.is/frettir/hvetja-bandarikjastjorn-til-ad-fella-nidur-akaeru-a-hendur-assange/This entry was edited (4 months ago)

Kuba Orlik reshared this.


Nie dla wygaszenia licencji stacji TVN24!


Za 3 miesiące TVN24 może zniknąć z naszych odbiorników. Pod koniec września wygasa licencja stacji na nadawanie. Jej odnowienie zależy od decyzji Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, która pomimo braku merytorycznych przeciwwskazań zwleka z jej wydaniem już ponad rok. Zaapeluj do KRRiT, by zakończyła ten zamach na #WolneMedia .
https://dzialaj.akcjademokracja.pl/campaigns/nie-dla-wygaszenia-tvn--
@marcin mikołajczak No i jaki to ma związek z tym, że rząd próbuje uciszyć/zlikwidować jedyną dużą stację TV, która jeszcze jest od niego niezależna?
Wiem tyle, że bez TVN-u nie uda się osiągnąć polaryzacji, na której utrzymuje się PiS, więc to temat zastępczy który skończy się tym, że ponownie wycofają się z użyciem Gowina, zareaguje ambasada USA lub na trochę znikną z anteny i wrócą.
obserwując jak obóz rządowy (wraz z ich obozem medialnym) swobodnie czuje się z powrotem Tuska, nieobecność TV przedstawianej jako partyjna/tuskowa posypałaby im narrację.
@marcin mikołajczak Żaden autorytarny rząd nie potrzebuje niezależnych mediów żeby podsycać polaryzację i szczuć na grupy mniejszościowe. To w ogóle jakąs dziwna teza dla mnie...
"Znikną z anteny i wrócą" - tzn jak konkretnie wrócą ? Mam wrażenie, że nie rozumiesz jaką rolę w demokracji spełniają media niezależne od władzy i jak bardzo takie media przeszkadzają autokratom. Wystarczy spojrzeć na Węgry, żeby nie opowiadać takich dyrdymałów.
Znam schematy tego rządu i już tyle razy słyszę, jak to mają zniszczyć niezależne media. Po prostu nie rozumiem, jak można łapać się po raz kolejny na tę samą scenkę odgrywaną w tej kadencji kolejny już raz.
@marcin mikołajczak Nie "mają zniszczyć" tylko niszczą. Trzeba być albo zwolennikiem pisu albo jakieś opcji na prawo od niego, żeby twierdzić, że jest inaczej. Ew nie interesować się w ogóle tym co się dzieje w Polsce od 6ciu lat. Nie interesuje mnie do której z w/w sie zaliczasz....
Trzeba być… ech, nie dokończę… aby wierzyć że choćby przy polityce zagranicznej prowadzonej przez nasz rząd miałby on sobie pozwalać na coś takiego
A zwolennicy opcji na prawo od pisu powinni być przeciwnikami regulacji mediów
o huj, miałem rację, już porozumienie przeciwko

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


🚀 CryptPad 4.8 is now live on cryptpad.fr!

This release includes early work on document conversions, including:
- Import of Trello boards (JSON)
- Export of Markdown from Rich Text

Much more to come in this area!

Rysiekúr Memesson reshared this.


MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


PE zatwierdził odstępstwo w zakresie e-prywatności, umożliwiające dostawcom usług poczty elektronicznej i przesyłania wiadomości automatyczne przeszukiwanie wszystkich wiadomości osobistych pod kątem podejrzanych treści
https://www.patrick-breyer.de/en/chatcontrol-european-parliament-approves-mass-surveillance-of-private-communications/

Warszawska Formacja Ⓐ reshared this.

GPG w każdym kliencie poczty.

Kuba Orlik reshared this.

@Petros Ośmiokrotny @tomek
Tak... zestawmy z jednej strony "łatwość" użycia GPG w istniejących klientach poczty a z drugiej strony typowe narracje pożytecznych idiotów systemu inwigilacji: "jak ktoś nie ma nic na sumieniu to nie musi się bać" oraz "przecież rząd i służby i tak już wszystko czytają". I już wiadomo, że 99,9% ludzi nie zmieni w swoim zachowaniu czy używaniych narzędziach NIC.

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


Calls to help creating an Audacity fork in light of privacy concerns https://fosspost.org/audacity-fork-needs-help/

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


RT @digihumanrights@twitter.com

We have sent a letter to the members of the EU Parliament. To all the 705 of them. Because the majority wants to abolish our privacy of correspondence on Tuesday. Make sure to co-sign and share!
#Chatcontrol #privacy
https://www.openpetition.eu/petition/online/preserve-eprivacy-protect-childrens-rights-stop-chatcontrol
Obrazek/zdjęcie

Zbych reshared this.

I signed the petition with the following comment:

"Privacy is important. It is precondition to free speech, freedom and democracy. We should fiercely protect children's rights. But not at all costs. Not by taking away other rights, and with such a broad brush measure."

#privacy #freedom #freespeech #democracy #fediverse #petition #humanrights

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


‼️ Last chance to act: the final vote on #chatcontrol is scheduled for Tuesday, 6 July! Contact your MEPs now about the proposed abolition of the #secrecyofcorrespondence‼️ Here is a tool you can use:
https://www.patrick-breyer.de/en/indiscriminate-messaging-and-chatcontrol-last-chance-to-protest/
Obrazek/zdjęcie

Rysiekúr (old account) reshared this.

This video explains why blanket, real-time mass surveillance of all your emails and messages is inefficient, counter-productive, dangerous and causes severe collateral damage, including to children (3/4):
https://peertube.european-pirates.eu/videos/watch/d64e6e10-0ad0-4b37-8813-3f5bc329f03b
72% of Europeans oppose indiscriminately searching your private messages for allegedly illegal material and reporting to the police, using error-prone algorithms (#chatcontrol). Final vote in Parliament next Tuesday. (4/4)
Obrazek/zdjęcie

MiKlo:~/citizen4.eu$ reshared this.


Naszym moralnym obowiązkiem jest instalowanie ActivityPub for WordPress, gdy tylko mamy dostęp do dashboardu jakiejś instalacji WP.
Przed próbą popularyzacji tego poczekajmy aż będzie skończone wątkowanie komentarzy i najlepiej tryb używający jednego profilu, czego zresztą sporo osób oczekuje
Często do pisania jest używane kilka kont przez różne osoby i albo odwiedzający stronę nie przywiązują do tego uwagi, albo autor jest wręcz ukrywany. No ale w rozwoju wordpress-activitypub widzę niemalże zastój
Oczywiście mógłbym wymienić parę innych rzeczy, które sam chętnie widziałbym w tym pluginie, ale sam się za nie nie zabiorę, bo nie piszę w php
@marcin mikołajczak ten tryb pojedynczy profil/agregacja profili powinien być konfigurowalny jeśli obecny stan komuś przeszkadza.
Oczywiście, natomiast na razie tej opcji w ogóle nie mamy